Заголовок страницы

Congue iure curabitur incididunt consequat

И. Арабаевдин 140 жылдыгына

М. Р. Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту

Психологиялык педагогикалык жана гуманитардык билимдер   кафедрасы

9”-ноябрь 2022-ж. И. Арабаевдин 140 жылдыгына байланыштуу

«И. Арабаев-алгачкы агартуучу»  аттуу эл аралык семинар өткөрүлдү.

Семинардын өткөргөн кафедранын  доценти Абдалиева Г.К., Жумалиева В.Б.

Көрүнүктүү кыргыз илимпоз-агартуучусу, советтик агартуу системасын түптөөгө зор салым кошкон коомдук ишмер Ишеналы Арабаевдин туулган күнүнүн 140 жылдыгына арналган «И. Арабаев-алгачкы агартуучу» аттуу эл аралык илимий практикалык семинар болуп өттү.

   Көрүнүктүү кыргыз илимпоз-агартуучусу, советтик агартуу системасын түптөөгө зор салым кошкон коомдук ишмер Ишеналы Арабаевдин туулган күнүнүн 140 жылдыгына арналган «И. Арабаев-алгачкы агартуучу» аттуу эл аралык илимий

практикалык семинарда Улуу агартуучунун ишмердүүлүгүнө арналган “ Тарыхый элес” көргөзмөсү уюштурулду.

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Абдраева Айгүл Төлөковнанын жана М. Р. Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана

кадрларды кайра даярдоо институтунун директору Акиева Гульдана

Салморбековнанын куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү.

Куттуктоолор:

1 Расул Абазбек уулу- КРнын билим жана илим министринин

орун басары

2 Карыева А.К.- т.и.д., профессор, И.Раззаков атындагы КТУ

И.Арабаев жөнүндө видеофильм корсотулду.

1. Байгазиев С. О., 

2. Табышова А.К.- КРнын коомдук- саясий документтер архивинин

жетектөөчү архивисти,

3. Даниярова А.-Данияров

Санжарбек фондунун

негиздөөчүсү;

4. Тулебаев Ш. Б- т.и.к., доцент

(Казахстан) on-line, Ч. Валиханов атындагы Казакстан Республикасынын илимдер академиясы;

5. Кубатова А.Э. – т.и.к.,КР

УИАнын Б. Жамгырчинов

атындагы Тарых,археология жана

этнология институтунун бɵлүм

башчысы

6. Жумалиева Р.Б.- доцент,

(К.Карасаев ат. БМУ)

7. Нурлан Кангелдин -Айдын

университети (Турция, Стамбул

шаары) on-line

8. Эсеналиева Г.О.-т.и.к., доцент

(Нарын университети) on-line

Квалификацияны жогорулатуу

жана кадрларды кайра даярдоо

институту

Илимий-практикалык семинардын жыйыйнтыктоо учурунда сертификат тапшырылды.

Похожие статьи